Wylewanie Bystrzycy – Roman Podleśny – fragment relacji świadka historii [TEKST]
Bystrzyca wylewała kilka razy tak, że rzeka płynęła przez jezdnię prowadzącą od ulicy Nadbystrzyckiej w kierunku mostu kolejowego na Rurach Jezuickich. Tam, gdzie ja mieszkałem. Wylewy przeważnie miały miejsce wiosną....
CZYTAJ DALEJ