Kino - Edward Soczewiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pamiętam, że przed wojną byłem może dwa albo trzy razy w kinie. Jedno kino było na ulicy Bernardyńskiej. A drugie, to nie wiem, tak jakby w jakimś teatrze. Była „Królewna Śnieżka” kolorowy fi lm Disney’. To ten fi lm pamiętam. A na Bernardyńskiej, to był taki film „Brawura” o lotnikach amerykańskich. To jeszcze przed wojną. To był rok 1937-38 Niedługo przed wojną raczej. Natomiast były takie zespoły albo pojedynczy ludzie, już w czasie wojny. To były takie przeważnie smętne piosenki o wojnie. No to chodzili i śpiewali, po prostu ludzie dawali im jakieś tam grosze....
CZYTAJ DALEJ