Plusy i minusy Zalewu Zemborzyckiego - Andrzej Wojciechowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Plusem jest oczywiście stworzenie zbiornika retencyjnego, a więc zatrzymującego wodę, chroniącego miasto przed zalewami, które były częste w okresie międzywojennym i powojennym. Również stworzenie miejsca rekreacji dla ogromnej liczby mieszkańców Lublina. To miejsce stało się atrakcyjne, codziennie przyciąga zarówno Lublinian, jak i cudzoziemców. Rozwinęła się nowa fauna i flora niespotykana wcześniej na tych terenach. Z kolei te gatunki, które były charakterystyczne dla rzek płynących, wyginęły. Nie wiem, czy w tamie istnieje śluza dla gatunków, które przemieszczają się wzdłuż rzeki, żeby mogły pokonywać tę barierę. Zwykle w takich sytuacjach robi się urządzenia, które są jednak przez ryby niedostatecznie wykorzystywane. Tamy stanowią barierę i...
CZYTAJ DALEJ