Ucieczka przed wspomnieniami - Andrzej Wojciechowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W czasie II wojny światowej mój dziadek [Bolesław Wojciechowski] działał w podziemiu. Należał do Batalionów Chłopskich i tam jako zwiadowca o pseudonimie „Sokur” zbierał informacje z terenu wsi [Zemborzyc] o ruchach wojsk. Udawał się na spotkania. Za tę działalność został aresztowany 11 sierpnia 1943 roku wraz z innymi jedenastoma mieszkańcami wsi. Następnie ujętych przywieziono do Zamku Lubelskiego. Był torturowany [w więzieniu] Pod Zegarem. Na początku października z Lublina został przewieziony do Oświęcimia. W czasie tego transportu udało mu się skreślić kilka słów na kartce papieru pakowego – notatka zachowała się w archiwum naszej rodziny. Mówiła o tym, że ojciec jedzie na transport i wyrażała troskę o los syna i żony. Została wyrzucona przez otwór w...
CZYTAJ DALEJ