Szkołę skończyłam w czerwcu, a we wrześniu wybuchła wojna - Alicja Łazuka - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Całe szczęście, że rodzice moi byli na tyle mądrzy, że wszystkich nas posyłali do szkoły, aczkolwiek szkoła przed wojną nie była przymusowa. Nikt nie miał za to kary. Chcieli rodzice, to posłali do szkoły, nie chcieli, to nie posłali. Rodzice posyłali nas wszystkich do szkoły podstawowej i obowiązkowo trzeba było skończyć szkołę podstawową. Ja skończyłam szkołę w czerwcu – wojna wybuchła we wrześniu – ale tylko dlatego, że jestem urodzona w grudniu, mam rok przypisany i poszłam rok wcześniej do szkoły. I tą szkołę skończyłam w czerwcu. W związku z tym miałam otwartą drogę do dalszego uczenia się. Ale niestety, to nie było możliwe, bo wojna wybuchła. Ja skończyłam szkołę w czerwcu, wojna wybuchła we wrześniu, skończyły się nauki, skończyły się jakieś inne rzeczy, które mogły być. Powiedzmy, że do...
CZYTAJ DALEJ