Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku - Tadeusz Chmielewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiążę duże obawy. Nie wiem, czy szanse. Zagrożenie widzę ogromne, ja jestem ekonomistą. Widzę ogromne uzależnienie od Niemców. Ogromne. Już w tej chwili jest. I to jest działalność świadoma. Proszę sobie przypomnieć, jak były robione pierwsze prywatyzacje. Gwarancje utrzymania zatrudnienia przez trzy lata, a równocześnie zwolnienie od podatku przez pięć lat. Czyli w dużym stopniu, nie wiem, czy w całości, za niezapłacony podatek, została przeprowadzona modernizacja przedsiębiorstw i zwolnieni ludzie. Taki był mechanizm prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Prawda, że one są robione technologią na wzór technologii sowieckiej: z nadmiernym nakładem pracy, z przestarzałą technologią. Tak. Ale my do dziś pracę mamy tanią i...
CZYTAJ DALEJ