Październik 1956 roku - Tadeusz Chmielewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tej chwili sobie nie przypominam, co akurat się wtedy, w październiku 56 roku działo. To jest oczywiste, że działo się wiele rzeczy. Ale generalnie, zmienił się, zasadniczo, stopień presji politycznej. Tak. Październik 1956, to była taka „odwilż”. Nawet więcej. To był tak zwany „październik gomułkowski”. Bo wcześniej kilka razy było zmniejszenie tej tak zwanej „śruby partyjnej”, politycznej. I to się nazywało „odwilż”. No a potem nastąpiło z powrotem „przykręcenie” tego. To było kilka fal takich. No a tu, w październiku 56 roku, było więcej. Czy były represje? Czy ja coś odczułem? No więc, nie odczułem właściwie dużo. Tyle, że potem ten fakt, że KUL i ta asystentura, no to owszem, to mi się odbiło potem w 52 roku, jak była taka „czystka stalinowska”. A ja byłem w urzędzie...
CZYTAJ DALEJ