Refleksja na temat biernej postawy Żydów w czasie Zagłady - Tadeusz Chmielewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ci przesiedleni [Żydzi] niedługo byli na Majdanie Tatarskim. Bo ich wkrótce przesiedlono na Majdanek, już w celu wyniszczenia. I będąc już na Majdanku, chodzili na roboty. Ja to widziałem, jak oni byli pędzeni. Tylko nie wiem, czy z Majdanu Tatarskiego? Chyba z Majdanu Tatarskiego. Dlatego, że to było w czasie burzenia getta. Prawdopodobnie oni byli pędzeni właśnie na pomoc w zburzeniu własnych domów. Widziałem codziennie kolumnę jak szła… Bo ja byłem wtedy akurat w obozie pracy, w tych, tak zwanych, junakach. I nasza grupa była używana do budowy drogi dojazdowej do placu wyścigowego. Tam dowożono właśnie gruz z rozbieranego getta. Czyli, ponieważ w tym samym czasie, były w tą stronę pędzone kolumny Żydów, sądzę, że oni tam byli. Bo gdzie oni mogli więcej być pędzeni na...
CZYTAJ DALEJ