Organizacja Tymczasowego Zarządu Regionu po wyjściu z więzienia - Andrzej Sokołowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Oczywiście po tym wyjściu naszym [z więzienia] już nie było sensu dalszego prowadzenia działalności w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, dlatego że po prostu baliśmy się, że natrafimy na jakichś agentów. Już wtedy zaczęliśmy podejrzewać, że część ludzi mogła nie wytrzymać i podpisała współpracę z nimi i w związku z tym nie wiedzieliśmy, do kogo konkretnie dojść, dotrzeć do tych zakładów pracy. W związku z tym skupiliśmy się na organizacji Tymczasowego Zarządu Regionu, bo on też był w rozsypce w owym czasie. I od września [19]84 roku to już jest taka jakby nowa organizacja Tymczasowego Zarządu Regionu, w skład którego wtedy weszli i Stasiek Węglarz – wcześniej nie był, Zygmunt Łupina, który wcześniej nie był, Danusia Winiarska oficjalnie, która była w tym RKK, Włodek Blajerski – był na wolności, w...
CZYTAJ DALEJ