Eutrapelie - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były tradycje, że w wieczorkach studenckich wykładowcy brali udział na równi ze studentami i też się czasem popisywali jakimiś rolami. Filozofia chrześcijańska zaprowadziła Eutrapelie. Raz do roku była taka Eutrapelia i to się zawsze zaczynało: „Dzisiaj w sali ksiądz rektor hula, razem z rektorem cała aula. Dziś jeden widzę cel ja: Eutrapelia, Eutrapelia”, potem były różne dowcipasy. Bardzo przyjemne były te Eutrapelie i były na dobrym poziomie....
CZYTAJ DALEJ