Powojenne życie kulturalne Lublina - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Życie kulturalne] pod niektórymi względami dobrze się odradzało. Teatr od razu był stały, Związek Literatów od razu istniał, przy Związku Literatów był Klub Literacki, który za czasów Kleinera – [który] był prezesem Związku Literatów i prowadził ten Klub Literacki – bardzo aktywnie działał, czyli co tydzień mieliśmy ucztę duchową, jakiś odczyt. Następnie zaczęła w Lublinie wychodzić „Kamena”, to była prywatna inicjatywa Jaworskiego, już on wtedy w Lublinie wydawał, a nie w Chełmie, bo zamieszkał w Lublinie. Po jakimś czasie zaprzestał [wydawania], bo miał trudności. O ile przed wojną „Kamena” nie miała prawie żadnych subwencji, ale wystarczało na druk, honorariów nie płaciło się, o tyle po wojnie [Jaworski] zaczął płacić honoraria, ale były pisma, które płaciły więcej, dużo było takich pism. Przed wojną były...
CZYTAJ DALEJ