Znakomite wykłady na powojennym KUL-u - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Gdy Katedrę Językoznawstwa Ogólnego objął w [19]44 roku profesor Milewski i ogłosił wykład „Zarys językoznawstwa ogólnego”, to inicjatywą studentów było, żeby te wykłady [zostały] natychmiast wydrukowane. Zajęło się tym koło polonistów, [ale] nie miało możliwości, więc ostatecznie [Polskie] Towarzystwo Ludoznawcze [to] wydrukowało. Wtedy były takie sytuacje, że profesor wykładał to, co miał na warsztacie i niejednokrotnie to były gotowe do druku książki. Kleiner wykładał nam przez trzy lata drugi tom „Mickiewicza” swojego. Czyli jak wąskie były te wykłady – w jednym roku wyłożył tylko o „Konradzie Wallenrodzie” i o kilku lirykach, drugi rok to prawie wszystko tylko o „Dziadów” części III, a trzeci rok o „Księgach narodu i pielgrzymstwa [polskiego]” i „Pan Tadeusz” – „Pan Tadeusz” się nawet nie skończył,...
CZYTAJ DALEJ