Praca w szkołach w powojennym Lublinie - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Początkowo] pracowałem w konspiracji, dawałem lekcje, no i przyszedł moment otwarcia Uniwersytetu. W czasie studiów musiałem pracować na utrzymanie, więc najpierw [pracowałem] w Bibliotece Łopacińskiego, a potem zacząłem uczyć, miałem najpierw jedną klasę jako praktykant w Staszicu w roku [19]45/6, uczyłem łaciny, a w [latach] [19]46-48 byłem pełnoetatowym polonistą w Zamoyskim. Moim uczniem był profesor Skrzydło, [późniejszy] rektor UMCS, [był moim] ulubionym uczniem; profesor Klamut, który był rektorem Akademii Medycznej. Bardzo dużo asów sportowych miałem: Świdziński, który był mistrzem Polski w hippice; następnie Szwendrowski, mistrz Polski na żużlu; Kukier, mistrz boksu w Europie – ale to chwała nie moja, tylko nauczyciela gimnastyki w gimnazjum, pana Strycharzewskiego....
CZYTAJ DALEJ