Wykłady otwarte i odczyty na KUL-u - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[KUL w świadomości mieszkańców Lublina] pod pewnymi względami istniał. Bywały odczyty przyciągające inteligencję lubelską, odczyty wygłaszane przez sławy. Parokrotnie przyjeżdżał do Lublina Tadeusz Zieliński – pamiętam jego odczyt śliczny o wiecznym pięknie kultury greckiej. Przyjeżdżał profesor Oskar Halecki. Przyjeżdżali pisarze: Kossak-Szczucka kilkakrotnie, miała pięć odczytów w Lublinie przed wojną; Gustaw Morcinek chyba dwa odczyty; Jan Wiktor. [Na] KUL-u istniała taka katolicka organizacja Odrodzenie. Ona miała jeden nieprzyjemny aspekt w Lublinie – protekcjonizm księdza Szymańskiego, to znaczy ksiądz Szymański przy obsadzaniu stanowisk przez studentów brał zawsze pod uwagę to, czy to są odrodzeniowcy czy nie, popierał Odrodzenie nadzwyczajnie....
CZYTAJ DALEJ