Przedwojenni rektorzy KUL-u - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Gdy] był rektorem ojciec Jacek Woroniecki, on miał troszkę taką niewyparzoną gębę czasem i wtedy, kiedy Doktorem Kościoła zostawał niejaki Bellarmin, pierwszy jezuita Doktor Kościoła, [to] ojciec Jacek Woroniecki powiedział na jakimś zebraniu, że tak nisko jeszcze Kościół nie upadł, żeby Bellarmina robić Doktorem Kościoła. Postarano się o to, żeby się o tym dowiedział Watykan i Watykan przysłał dymisję dla Woronieckiego. Jeden z rektorów, biskup Sokołowski, po prostu sobie uciekł nocą z jakich powodów z rektorstwa do Siedlec. On był sufraganem w Siedlcach, tylko był urlopowany dla prowadzenia KUL-u, no i wrócił sobie do Siedlec, zrezygnował z rektorstwa. Potem [księża] Szymański i Kruszyński nie lubili się bardzo. Kruszyński był rektorem najpierw, był politycznie źle widziany w rządzie sanacyjnym, bo był...
CZYTAJ DALEJ