Stosunki polsko-żydowskie w przedwojennym Lublinie - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Żydzi chałaciarze nosili brody, mycki i tak dalej, ale inteligencja żydowska wyglądała tak jak inteligencja polska; wśród adwokatów, wśród lekarzy, wśród dentystów zwłaszcza to byli Żydzi masami. Niestety, Polska była podzielona. Było Stronnictwo Narodowe, bardzo wyraźnie antyżydowskie; w Lublinie na czele Stronnictwa Narodowego stał doktor Adam Majewski, chirurg. Następnie była sanacja, oficjalnie nie występowała przeciw Żydom, ale na przykład w ostatniej fazie mego pobytu w KUL-u bardzo dużo współpracowałem z profesorem Araszkiewiczem, który przed wojną był wizytatorem i był z sanacją związany, on miał w sobie antyżydowskość. Antyżydowska krew w Polakach płynęła zawsze. I przed wojną antysemityzmu nie mogło nie być, dlatego że...
CZYTAJ DALEJ