Kultura lubelska przed wojną - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były tak zwane czwartkowe wieczory. One były urządzane przez Związek Literatów w Lublinie. Jest taki wiersz Czechowicza – [„Z kroniki bibliofilów lubelskich”] – [który] charakteryzuje te spotkania. Właściwie największe zasługi w rozwoju kultury w Lublinie miał [Zygmunt] Kukulski. 1923 rok – wtedy Kukulski wystąpił z inicjatywą, żeby uczcić jakoś Komisję Edukacji Narodowej, zebrał trochę pieniędzy i wydał tom: „Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej”, bo to był pedagog i historyk wychowania i zajmował się głównie tym najświetniejszym okresem w dziejach naszego wychowania. Zostało jeszcze troszkę pieniędzy po wydaniu tego tomu, [więc] powiedział tak: „Zbierzemy więcej i uczcimy Staszica”. I żadne środowisko nie uczciło...
CZYTAJ DALEJ