Zakony w Lublinie - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dominikanie wrócili dopiero w [19]39 roku do swojego kościoła, który był [kościołem] podominikańskim przez cały czas. Jezuici byli od razu po odzyskaniu niepodległości, najpierw mieli małą rezydencję przy ulicy Królewskiej, a potem założyli Bobolanum. Niektórzy profesorowie bobolańscy wykładali w KUL-u. Z kapucynami była taka sprawa, że prowincję kapucyńską w Polsce po pierwszej wojnie światowej odbudowali kapucyni belgijscy i holenderscy. I kilku tych Belgów i Holendrów było jeszcze, pamiętam trzech właściwie. Jeden, sława taka w zakresie prawa kanonicznego, ojciec Gommar Michiels; później przyjechał na doktorat honoris causa do KUL-u, już po wojnie, bo on wyjechał z Polski w [1935] roku. Ksiądz profesor Pałka z prawa kanonicznego mówił mi kiedyś, że on pisał do niego, że teraz już jest...
CZYTAJ DALEJ