Inteligencja lubelska przed wojną - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wśród adwokatów byli tacy znani ludzie honoru. Cywilista adwokat Kalinowski to był znany człowiek, który nie weźmie żadnej nieuczciwej sprawy, był dobrym adwokatem i bardzo szanowanym. [Był] i adwokat Głuchowski. To były najważniejsze firmy polskie. Byli żydowscy adwokaci, najsławniejszy był Bier. Był adwokat Rettinger – tu znamienna sprawa, że on był działaczem Stronnictwa Narodowego, a po śmierci Piłsudskiego orzekł, że Stronnictwo Narodowe nie uczciło Piłsudskiego i on przechodzi do BBWR – on był karnym adwokatem. Rettinger miał nawet odznaczenie – Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za dbałość o piękno języka w mowach adwokackich. On potrafił nieraz nadzwyczajne rzeczy. Kiedyś była jakaś brudna sprawa miłosna i był prokurator Mitraszewski – Mitraszewski był prokuratorem, ale był...
CZYTAJ DALEJ