Lublin przedwojenny - Jerzy Starnawski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[W Lublinie mieszkałem] najdłużej na Kołłątaja. [Powojenny] plac Litewski niewiele się różnił od przedwojennego; różnił się o tyle, że te dwa skwery, które są po jednej i po drugiej stronie, były ogrodzone, a Niemcy zlikwidowali ogrodzenie i przetopili na złom. Pomnik Unii stał, pomnik Nieznanego Żołnierza stał, Bank Polski był, pałace radziwiłłowskie były. Hotel Victoria spłonął, hotel Europejski tak wyglądał, jak wygląda dzisiaj. Racławickie, cała ta dzielnica to była muza przyszłości, bardzo długo tam się chodziło po wertepach i po niezorganizowanych ulicach; była jezdnia, tylko marna. [Przed wojną] komunikacja konna była przede wszystkim, minimalna liczba aut, bo cała Polska miała przed wojną czterdzieści tysięcy aut, a malutka Dania dwieście dziesięć tysięcy, taka była proporcja, byliśmy zacofani....
CZYTAJ DALEJ