Obecnie poziom wód jest wysoki - Marek Kalamon - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W latach dziewięćdziesiąt lej depresyjny był bardzo duży. Były ujęcia, które groziły w ogóle zniszczeniem przez eksploatację bardzo ekspansywną. Dopiero zmiana warunków hydrologicznych [pomogła], bo są lata chude, lata tłuste. I wtedy były lata chude. Bo jeżeli przykładowo studnia ma sto metrów sześciennych na godzinę wydajności, a pracuje dwadzieścia cztery godziny na dobę, to proszę sobie wyobrazić ile tej wody musi napłynąć do warstwy wodonośnej i jak trzeba eksploatować taki otwór, żeby nie spowodować jego samozniszczenia poprzez nadmierną eksploatację. Dlatego studnie głębinowe mają takie specjalne wykładniki, wskaźniki. Czyli jest to zwierciadło statyczne i dynamiczne. Statyczne zwierciadło jest to poziom wody przy studni niepracującej. Dynamiczne jest to poziom wody przy studni pracującej. I na...
CZYTAJ DALEJ