Pracownicy MPWIK-u - Marek Kalamon - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wszyscy pracownicy starają się, żeby firma była postrzegana jak najlepiej. Każdy, w zależności od swojego zajmowanego stanowiska. I czy ktoś jest na stanowisku prezesa, czy kierownika, czy mistrza, czy zwykłego pracownika stara się, żeby pracować jak najlepiej dla firmy, żeby firma funkcjonowała i żeby mieszkańcy byli zadowoleni z naszych usług. Bardzo dbamy o emerytów - spotykamy się z emerytami, emeryci są zawsze jakimiś paczkami obdarowywani, są zawsze pamiętani, [informowani o] jakichś wyjazdach. Firma dba pracowników bieżących i o emerytów...
CZYTAJ DALEJ