Pierwsze wodociągi w Lublinie - Marek Kalamon - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Chciałbym rozpocząć od roku 1317. Jest to rok, w którym Władysław Łokietek nadaje prawa miejskie Lublinowi. Nadanie praw miejskich powoduje, że Lublin się rozwija. Szczególnie rozwija się w okresie rządzenia dynastii Jagiellonów. Począwszy już od Władysława Jagiełły, prawdopodobnie już w tym okresie istniał i był eksploatowany wodociąg w Lublinie. Nie ma dokładnych dokumentów na temat tego wodociągu, ale są zapisy świadczące. Na przykład z 1438 roku jest zapis o sporze między miastem, a zakonem sióstr o korzystanie z gruntów, przez które przebiegał ten rurociąg z wodą. To może świadczyć, że ten wodociąg już istniał. Czyli wodociąg tak zwanego „Mistrza Jana" już był wodociągiem drugim. Wodociąg z czasów Jagiełły już mógł być wyeksploatowany albo po prostu już nie wystarczał na potrzeby miasta. Dlatego w...
CZYTAJ DALEJ