Szefem redakcji rolnej był wtedy Janusz Winiarski - Barbara Jurkiewicz-Zwoniarska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szefem [redakcji] rolnej był wtedy Janusz Winiarski. Poza Januszem Winiarskim w redakcji rolnej pracował Wacek Biały i jeszcze Kazik Dymel. I dokooptowana zostałam ja – panienka z dobrego domu z pianinem, która autentycznie, nie w przenośni, wieś znała z wakacji. Od dziecka zawsze jeździliśmy na wakacje na wieś, tata mój pochodził z Krasiczyna pod Przemyślem i to tyle znałam wieś. I raptem ja trafiam do redakcji rolnej i mam robić tego typu audycje. Dla mnie to był absolutny szok. Do tej pory pamiętam, i nieraz to Januszowi Winiarskiemu wypominałam, że on był po wydziale rolnym, a ja po polonistyce. On mnie zaczął egzaminować, ile potrzeba na jeden hektar NPK, nawozu NPK. Ja w ogóle nie wiedziałam co to jest NPK! MPK to może tak, ale nie NPK, dopiero po wielu latach dowiedziałam się, że to...
CZYTAJ DALEJ