Tadeusz Kliczka - całość relacji świadka historii [TEKST]
(1916-1988) ; nauczyciele z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ; Grupa Zamek ; PRL ; szkolnictwo ; dzieciństwo ; współczesność ; życie kulturalne ; życie kulturalne w Lublinie ; życie codzienne ; sztuki plastyczne ; malarstwo ; świetlica ; Żydzi ; Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ; matura ; egzaminy wstępne ; internat Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ; Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Portret Rodzinny" ; konserwacja obrazu w klasztorze na Jasnej Górze ; cenzura w PRL ; stan wojenny ; plenery malarskie...
CZYTAJ DALEJ