Praca pod okupacją niemiecką - Zygmunt Koter - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W październiku chyba czy listopadzie władze okupacyjne zarządziły rozpoczęcie pracy przez wszystkie urzędy. Wszędzie [wprowadzili] swoich powierników, trojchenderów dając. I ja wróciłem do Białej Podlaskiej, inspektorat rozpoczął pracę od zbierania składek, bo już nie było wypłat, nie było środków na wypłaty należności miesięcznych. W [19]40 roku, w maju, przeniesiony zostałem służbowo na moją prośbę do Lublina do PZUW. Tutaj oczekiwaliśmy wkroczenia wojsk Związku Radzieckiego w drugiej połowie lipca [19]44 roku. Mieszkałem wtedy, cały czas w PZUW pracując, na Starym Mieście. Od strony Lubartowa wkroczyły wojska radzieckie....
CZYTAJ DALEJ