Antysemityzm na przedwojennych uczelniach - Zygmunt Koter - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na uczelniach najpierw był numerus clausus, a później numerus nullus. To mniej może w Warszawie, bardzo we Lwowie, bo tam więcej było tych studentów, ale i w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. U nas na SGGW Żydów prawie nie było, kilku studentów w sumie, w różnych rocznikach. Na naszym [roku] chyba jeden tylko był na czterdziestu [studentów]. Oni [wybierali raczej] humanistyczne wydziały....
CZYTAJ DALEJ