Okres studiów i zapatrywania polityczne - Zygmunt Koter - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mój ojciec był czynny politycznie w PSL Wyzwolenie, był posłem na Sejm [19]28- [19]30, Piłsudski rozwiązał ten Sejm. [Ojciec] był bardzo patriotycznie usposobiony, w domu, pamiętam, był portret Kościuszki. Niejako z domu wyniosłem to usposobienie czy przekonanie ludowe. Na studiach były organizacje grupujące młodzież pochodzenia ziemiańskiego, było Koło Rolników, dla równowagi niejako zorganizowane zostało Koło Oświaty Rolniczej, grupujące [ludzi] o przekonaniach bardziej ludowych, wiciowych, z organizacji Związek Młodzieży Wiejskiej Wici. [Były] wycieczki z tym związane, ogniska, jakieś spotkania towarzyskie. Koło Oświaty Rolniczej nie było liczne, grupujące [ludzi] o przekonaniach bardziej lewicowych....
CZYTAJ DALEJ