Rodzice – Zofia i Andrzej Koterowie - Zygmunt Koter - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Rodzice przybyli ze wsi Rudy koło Puław w 1913 roku i wspólnie z dwoma jeszcze [rodzinami] kupili w Dąbrowicy dziesięć mórg ziemi ze środków ze spłaty rodzinnej i na kredyt. Przyjechali z walizeczką książek, walizeczka zresztą długo była na strychu. [Kupili] dziesięć hektarów pola gołego, bez żadnych zabudowań ani zadrzewień. Ja się urodziłem w 1915. Rodzina wynajmowała pofolwarczny budynek, którego właścicielami byli Tracha i Gorczyca, po połowie. Od Gorczycy jedną izbę wynajmowali. Dopiero w 1915 czy [19]16 roku ojciec pobudował domek drewniany z drzewa przywożonego gdzieś spod Puław i następnie inne budynki gospodarcze. Cała działalność gospodarcza była jak w gospodarstwie dawnym wielokierunkowa, bo i zboże, i bydło, dwie krowy, i świnie. Jako innowacja była uprawa warzyw....
CZYTAJ DALEJ