Praca w wydawnictwie. „Annales” - Małgorzata Bielecka-Hołda - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Bardzo dobrze się złożyło, bo akurat był potrzebny ktoś do redagowania tomu matematyki w „Annales” więc poszłam do pracy do wydawnictwa. Gdzie też było fajnie. Bo bardzo sympatyczne miałam koleżanki. Większość to były polonistki głównie, ale była na przykład pani doktor Reissowa po filozofii, która była z nami w pokoju. Ja wtedy już byłam w komisji zakładowej i myśmy się z tą panią Reissową zapisały na śróddyplomowy kurs edytorski na KUL-u. To przez dwa lata trwało. Przez dwa lata chodziłyśmy popołudniami [na zajęcia]. To już był stan wojenny. To już był ’2 rok, stan wojenny i tam właśnie spotkałam się z taką dużą grupą, znaczy ja znałam tych chłopaków trochę, bo niektórzy z nich przychodzili do komisji zakładowej, ale to byli podziemni drukarze. Świetni chłopcy. Właśnie Ruchnicki i Guzicki, to strasznie,...
CZYTAJ DALEJ