Wykupienie rodziny za złote monety amerykańskie - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Rodzice przez jakiś czas się ukrywali w getcie. Dopóki dostali zgodę na ujawnienie się za grube złoto, które myśmy już z góry przygotowywali, ponieważ mieliśmy duży sklep. Nie tylko my, inni Żydzi w getcie też. Jeszcze jak było getto, na samym początku i ja mogłam być jak gdyby łącznikiem, bo jeszcze nie nosiłam tej opaski, to byłam na straży jak w ukryciu wyjmowali bale sukna, płótna, to znaczy tkaniny i chowało się to u nas w domu i sprzedawało się to później. I za to myśmy otrzymywali pieniądze. Ale nie papierowe, tylko złote monety amerykańskie, takie american eagle. I za te pieniądze myśmy później zostali przy życiu. Mogliśmy kupić żywność, mogliśmy wykupić mnie na przykład. Zawsze się śmiali, mówili, że mnie wykupili, to na jednej wadze z jednej strony to byłam ja, Fela, z drugiej strony to były złote...
CZYTAJ DALEJ