Służąca Stasia - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja pamiętam, że była jedna służąca, Stasia. Ona nie była Żydówką. Ona była przeważnie nianią i bardzo kochała nas i myśmy ją bardzo kochały. Ja byłam jeszcze malutka, ale moja siostra była bardzo do niej przywiązana. To była Stasia kochana. Zawsze była wspominana, nawet lata później. Ale ta druga, która była u nas, to była Żydówka, i ja nie pamiętam jak się nazywała. Była miła, była dobra, ale nie pamiętam jak się nazywała. Ja nie pamiętam żadnego kontaktu [ze Stasią później]. Chyba minęło wiele lat, może ona wyszła za mąż, może mieszkała na wsi. Ja tylko pamiętam, że stosunki były cudowne. I moja mama ją bardzo lubiła. Po prostu ona była tak jakby członkiem domu. Przecież ona mieszkała zresztą razem z nami. Zawsze służąca miała swój...
CZYTAJ DALEJ