Relacje z rodzicami - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jacy byli moi rodzice? Nie wiem co powiedzieć. Ja myślę, że oni byli tak jak rodzice. Ja wiem? Mój ojciec był bardzo zajęty w sklepie. Mój ojciec był bardzo oddany swoim rodzicom. Bardzo się o nich troszczył, tak samo jak o siostrę i o brata, którzy nie mieli jeszcze swoich rodzin. I on, z tego co opowiadałam, myślę, ale chcę to zaznaczyć, że to była jakby jego osobista odpowiedzialność i on to wykonywał. To nie tylko było zadaniem, on się starał, żeby ta siostra wyszła za mąż. To były pieniądze, to był posag. On się starał, żeby jego brat dostał jakieś stałe miejsce pobytu. I o rodziców, którzy byli naprawdę w ciężkiej sytuacji, bo oni właściwie żyli na nasz rachunek mniej więcej. To znaczy mieli mieszkanie, ale to było małe mieszkanie. Wielki pokój i jeszcze mały pokoik i kuchnia. Ale, o ile ja pamiętam, oni już nie mieli środków...
CZYTAJ DALEJ