Pomoc rannym w czasie II wojny światowej - Maria Modzelewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W czasie wojny, jak napływali ranni przy obronie Lublina, to zrobiono taki okresowy szpital wojskowy w budynku szkoły na Narutowicza, koło kościoła. W szkole należałyśmy do harcerstwa [i] ze względu na [zbliżającą się] wojnę, przeszłyśmy różne takie pomocnicze kursy pielęgniarskie. [Dlatego] właśnie pracowałyśmy do likwidacji tego szpitala opatrując rannych, bo nie było przecież ani lekarzy, ani pielęgniarek, więc nasza pomoc tam była bardzo potrzebna....
CZYTAJ DALEJ