Żydzi w Lublinie przed wojną - Maria Modzelewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Całe Krakowskie Przedmieście to były sklepy najelegantsze, żydowskie, i moja matka tam zaopatrywała się w te suknie balowe i w materiały, i wszystko. [Kiedy] zaczęły [działać] te bojówki, to sfotografowali [matkę] i umieścili w „Kurierze Lubelskim” przedwojennym, że pani Chorążyna popiera Żydów kupując [u nich]. Pamiętam doskonale ich ubiory takie długie czarne, takie czapki z lisem na zimę, potem takie chałaty, tak można nazwać. Bardzo dużo było tych Żydów....
CZYTAJ DALEJ