Koleżanki ze szkoły - Maria Modzelewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nie było tak, żeby akurat u nas jakieś tam były takie, że ktoś z kimś już tam cały czas się trzymał, myśmy razem bardzo często przebywałyśmy. Bardzo przyjemnie wspominam ten okres szkolny i wszystkie koleżanki. U nas były dwie [Żydówki]: Rechtszaftówna i Stulówna. Julia Hartwig, zarozumiała była taka bardzo, nie była taka ogólnie lubiana. Ona była taka mało kontaktowa, uważała się za lepszą, ponieważ pisała wiersze. Anna Kamieńska, była taka spokojniutka, cichutka, nikomu nie wadziła, ani nie miała w głowie poprzewracane, bardzo taka miła koleżanka. Kilka razy byłam [u niej w domu] i ona u mnie, bo prawie, że obok mieszkałyśmy....
CZYTAJ DALEJ