Studia i praca w powojennym Lublinie - Maria Modzelewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Kiedy powstał tutaj, w Lublinie pierwszy rząd Polski Ludowej, ojciec spotkał na ulicy kolegę z Uniwersytetu Lwowskiego, który był ministrem w [tym] rządzie. Zaproponował ojcu pracę u siebie w ministerstwie. Ojciec sam, bez nas, przeniósł się do Warszawy, [ponieważ] otrzymał tylko jeden pokój na Pradze. Warszawa była świeżo po [wojnie], zniszczona. Nie było gdzie mieszkać [dla całej rodziny, dlatego] my mieszkaliśmy w dalszym ciągu przy ulicy Lubartowskiej. Po pewnym czasie dostał mieszkanie w Warszawie i sprowadził rodzinę. Nie pojechałam z nimi, ponieważ studiowałam na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. [Do tego] w czasie [okupacji] wyszłam za mąż, w 1942 roku i [po wojnie] miałam już dwoje dzieci. Pracowałam też na nakazie pracy, bo takie były [wtedy]. Po czwartym...
CZYTAJ DALEJ