Koleżanki ze szkoły - Maria Modzelewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Chodziłam do klasy humanistycznej w liceum z Julią Hartwig i Anną Kamieńską. Prywatnie myśmy się nie spotykały. Doskonale znałam brata [Julii], ponieważ u niego robiłam sobie zdjęcia i później swoim dzieciom. Był to bardzo dobry fotograf. Chodziłam, na przykład, do szkoły z córką prezydenta miasta Lublina, Piechotówną. [Pamiętam] Janinę Loretównę, która obecnie jest we Wrocławiu, [także] Krysię Balińską. [W klasie miałam] dwie Żydówki, Stulówna i Rechtszaftówna. Jak zabrali je do getta, to przychodziłyśmy tam pod getto, przynosiłyśmy dopóki można było jakieś paczki z jedzeniem. Niestety nie wiem jakie były później ich losy. Nie słyszałam, żeby któraś z tych koleżanek z którymi się stykam wiedziały, co się z nimi stało....
CZYTAJ DALEJ