Przedwojenny Biłgoraj - Shmuel Atzmon-Wircer - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wspominam moje młode lata bardzo ciepło w sercu. Biłgoraj to było małe miasteczko, sztetl, ale miasteczko, które miało w sobie to, co mają inne miasta. Bardzo biedne miasteczko, było tam wiele biedoty. Ja tego nie odczuwałem, bo naprawdę byliśmy dobrze usytuowani. Dziadek był dość zamożnym człowiekiem, miał duży dom. My też mieszkaliśmy w kamienicy – wtedy w Biłgoraju kamienica to było coś, co stanowiło o zamożności, o bogactwie. Pamiętam Biłgoraj jako miasto, gdzie Polacy i Żydzi mieszkali między sobą. Byli bardzo zaprzyjaźnieni, a nawet więcej, byli bardzo zależni jeden od drugiego, ponieważ cały wyrób np. sit był w rękach i żydowskich, i polskich, ale przeważnie sami Żydzi handlowali tymi sitami po całym świecie. Podobnie lasy itd....
CZYTAJ DALEJ