Po ostatniej akcji zostało tylko stu ludzi - Zipora Nahir -fragment relacji świadka historii [TEKST]
getto w Hrubieszowie, likwidacja getta w Hrubieszowie „Po ostatniej akcji zostało tylko stu ludzi” Po tej ostatniej akcji zostało około stu ludzi i to była taka komuna, powiedziałabym. To była jedna mała uliczka. Ludzie wprawdzie spali po różnych miejscach, to znaczy w tych domach opuszczonych już. Ale była jedna kuchnia. Ja wiem, że moja mama pracowała w kuchni i przygotowywała posiłki dla wszystkich. Bo wszyscy pracowali w opróżnianiu mieszkań. I przychodzili na posiłki właśnie do jednej takiej sali. I skąd brali żywność, ja nie wiem. Ale ja wiem, że mieszkali osobno, ale żyli jak gdyby razem. Co dzień rano był taki apel, potem ludzie chodzili do pracy, wracali późnym wieczorem, żeby spać. To było kilka dobrych miesięcy. Dopóki postanowili, że...
CZYTAJ DALEJ