Judenrat i policja żydowska -Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Była policja żydowska [w getcie]. I ta policja to było ramię wykonawcze czy ręka wykonawcza. Oni mieli bardzo ciężki zawód. Bo powiedziałabym, że Judenrat właściwie wprowadzał pewien porządek, według różnych nakazów, takich czy innych. Bo stworzyła się taka wewnętrzna gmina z zewnętrznymi prawami. Były szpital, była kuchnia… Nie było szkół, bo nie wolno było. Ale była społeczność, którą trzeba było się zająć. Tym się zajmował Judenrat. Ale policja żydowska miała wykonać to. I to bardzo często były nakazania niemieckie, przez Judenrat. Powiedzmy, zwykła rzecz jak ilość ludzi do pracy. To był taki kontyngent, jak ten kontyngent, który trzeba było wykonać. I trzeba było ludzi zbierać do pracy musowo. Kto to robił? Policja. Mimo, że Judenrat to uzgodnił, ale fizycznie… Kto brał ludzi? Kto ich bił? Kto ich zmuszał? To...
CZYTAJ DALEJ