Organizacje żydowskie i wyjazd kuzynów do Palestyny przed wojną - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były u nas w miasteczku organizacje i bundystyczne, z Bundu, i syjonistyczne. I ja pamiętam, w moim miasteczku organizacja syjonistyczna, ale bardzo radykalna na prawo, to był Bejtar Żabotyński. To byli młodzi, którzy… To był jakiś bunt przeciwko nie religii, ale przeciwko tradycji żydowskiej zamkniętego świata i w ogóle odizolowania się. Żydzi mieszkali zawsze w okręgu nieżydowskim, ale tak pięknie potrafili stworzyć własną tradycję i własne prawa. Mimo, że ja pamiętam z dzieciństwa i mimo, że wiedziałam również, bo mój ojciec bardzo się starał dać mi dużo żydowskiej i hebrajskiej kultury, to ja nie… Zresztą po wojnie trochę się zajmowałam tymi kronikami żydowskimi i nie zdawałam sobie sprawy, że było tyle żydowskiej tej tradycji zachowania, kazań. I to z jednej strony dawało dużo wiedzy...
CZYTAJ DALEJ