Przedwojenny Hrubieszów - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja myślę, że miasto dzieliło się co najmniej na dwie części. Jedna część była ogólna, bardziej zamożna. Główną ulicą była ulica 3 Maja, która wpierw się nazywała ulica Pańska. Na tej ulicy było dużo drzew liściastych. I ulica była trochę taka ocieniona, piękna. I tam stały budynki rządowe i religijne. To znaczy tam był kościół i cerkiew, która wprawdzie stała w sadzie, ale też na tej ulicy, frontem do tej głównej ulicy. I tam się spacerowało. Mimo, że był również ruch pojazdowy, bo to była szeroka, główna ulica, ale ona była uznana jak gdyby taka wystawa tego Hrubieszowa. I ja pamiętam, kościół był ładny, taki okolony wysokim parkanem, z takimi krzyżykami. Tak jak było przyjęte może. Z takim cokołem. I dla mnie to było jakoś bardzo… prawie święta instytucja. I koło niego stał budynek gimnazjum miejskiego, który był w moim pojęciu...
CZYTAJ DALEJ