Początek działalności żydowskiego sierocińca w Lublinie - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zaraz po wyzwoleniu zaczęła się organizacja, również organizacja żydowskich władz. Powstał z czasem Komitet Żydowski i wszyscy ludzie, Żydzi, i nie tylko Żydzi, ci, którzy zostali wyzwoleni z jakichś obozów pracy, takich czy innych, z miarą posuwania się wojsk radzieckich na zachód, wracali ludzie z obozów różnych, ze skrytek. I tak samo w ten sposób powstał nasz dom dziecka, który właściwie zebrał, nie zebrał, dzieci same przychodziły. Ja wiem później od moich rówieśników czy innych, z którymi spotykaliśmy się już później, może nawet w Izraelu, że dzieci ukryte w różnych miejscach, w lasach, u chłopa, słyszały, że gdzieś jest jakiś dom, że można tam wejść. Bo dzieci często zostały bez nikogo i w ostatniej chwili to ich w ogóle zostawili. Dowiedziały się, że jest gdzieś jakieś miejsce, że można przyjść, że...
CZYTAJ DALEJ