Rabin Kahane - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja pamiętam jego postać. On był rabinem żydowskich żołnierzy. On był w wojsku. On był wojskowym. Ale ponieważ był rabinem i byli również żydowscy żołnierze… I ja pamiętam, że on, razem z żydowskimi żołnierzami, stali w takich tałesach i się modlili razem. Ale to było na Wyszyńskiego. On tam przyszedł do żołnierzy, on przyszedł do mężczyzn, żeby się modlili z nim jako kapłanem, który był w wojsku i przypadkowo, nie przypadkowo, bo on był głównym rabinem tam. Ale on przyszedł, żeby zrobić tą micwę… Że, ponieważ przychodzili tam, Wyszyńskiego 4, to było jeszcze przed sierocińcem, to był zbiór wędrownych, którzy skupiali się tam. To było jak gdyby dom noclegowy. Przychodzili, wychodzili, mężczyźni, kobiety. Więc ja pamiętam jego. To znaczy wiedziałam więcej, ale nie pamiętam teraz. Co ja pamiętam teraz, to tylko...
CZYTAJ DALEJ