Antysemityzm w hrubieszowskim gimnazjum w okresie powojennym - Zipora Nahir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja chodziłam do szkoły. Ja poszłam do gimnazjum kupieckiego. To było gimnazjum w tym samym, zdaje się, gmachu, w którym było przed wojną. Bo tam było gimnazjum, ja wiem, że moja siostra tam chodziła. W każdym razie ja poszłam do szkoły, do pierwszej klasy. Ja byłam o dwa czy trzy lata starsza od wszystkich innych dzieci. Ja już miałam piętnaście lat. To mi bardzo przeszkadzało. Ale ja znalazłam sobie dwie czy trzy koleżanki… Ja chciałam po prostu powiedzieć kilka słów o antysemityzmie. Bo po pobycie w sierocińcu w Lublinie, tam wychowawcy nasi bardzo się starali przywrócić nam trochę uśmiechu. Żebyśmy nie byli tacy zupełnie inni. Tacy zamknięci w sobie. I przyjęliśmy to, że jesteśmy normalni ludzie, że jesteśmy normalna młodzież, że jesteśmy… Mimo, że myśmy się nie stykali z młodzieżą...
CZYTAJ DALEJ