Pan od geografii - Amelia Sawa - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Najbardziej ulubionym moim nauczycielem był pan, który uczył nas geografii, dlatego bo to był taki oryginalny w wyglądzie starszy pan, wysoki, wielki, z bródką. I on wrócił z Rosji i miał akcent… Właśnie mówił z akcentem rosyjskim. I mieszkał na ulicy Bernardyńskiej. I pan profesor bardzo pięknie nam opowiadał, a szczególnie interesująco o całej Rosji, bo on zjeździł całą Rosję. Więc to opanowałyśmy bardzo dobrze. A, jeszcze nasz pan profesor od niemieckiego. Co prawda on był polonistą, ale znał niemiecki i uczył niemieckiego, bo potrzeba taka była. A jego ojciec był profesorem we Lwowie literatury polskiej. Tak. I mieszkali na rogu [ulicy] Kapucyńskiej i [ulicy] Zamojskiej. Tego domu już nie ma. Już tylko plac został. Nie wiem dlaczego. I ten pan profesor był trochę oryginalny. Taki zamknięty w sobie, tak...
CZYTAJ DALEJ