Zaradność ojca - Michał Hochman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Podczas Holokaustu] rodzice stracili wszystkich bliskich. Tata miał zawód młynarza – przed wojną byli właścicielami młyna w Siedliszczu, rodzina była w Piaskach. Z początku dużo walczył, żeby ten młyn odzyskać, bo jakaś daleka rodzina chciała przejąć ten młyn i trzeba było ten proces odwrócić. Tata, będąc młynarzem, nie miał [pracy w swoim zawodzie], ale miał dużą inicjatywę, zawsze kombinował, jak zarobić. Pracował w „Motozbycie” jako zaopatrzeniowiec, potrafił załatwiać dla firmy różnego rodzaju rzeczy, które były potrzebne. Pracował też w firmie „Odbudowa”, na Wodopojnej był budynek, [w którym] były biura; szefowa to była pani [Franciszka] Gorzel, która potem została zamordowana przez swojego syna. W naszym domu przewijało się sporo osób, część była pochodzenia żydowskiego,...
CZYTAJ DALEJ