Ukrywanie się przed Niemcami - Marianna Hajduk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[W czasie wojny] to łapali na ulicach ludzi, przetrzymywali [w budynku gminy], i wywozili do Lublina, [a stamtąd] do Niemiec na roboty. Ten hitlerowiec, Engels, nie miał gdzie tej młodzieży trzymać, [a] był cmentarz żydowski, [to] pozabierali te pomniki, [i zbudowali] takie więzienie dla tych tymczasowych, co aresztowano i mordowano [od razu]. Raz siostrę moją i siostrę stryjeczną złapali, wzięli tą młodzież, zawieźli do Lublina. W Lublinie, gdzieś podobno było bocznica specjalna, taki dworzec i stamtąd wysyłali do Niemiec. Ojciec płacze, rozpacza, tu przecież kolejarze pracowali, jakoś się skontaktowali z tamtymi kolejarzami i mówią, że tam można ich wykupić. Matka zabiła ze trzy gęsi, stryjenka tak samo i z tymi wałówkami pojechali do Lublina, może...
CZYTAJ DALEJ