Współpraca fotoreporterska z gazetami lubelskimi w okresie PRL - Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[W latach 60. w Lublinie poza „Kurierem Lubelskim” ukazywały się tylko] „Sztandar Ludu” i dwutygodnik „Kamena”, takie pismo literackie. „Kamena” rozpoczęła swoją działalność przed wojną, oni nawiązal i do przedwojennych [czasów]. [Współpracowałem] z „Kameną”, a ze „Sztandarem” nie. Ze „Sztandarem” pracowałem potem, [to była] końcówka lat 60., początek lat 70. – fotoreporterzy ze „Sztandaru Ludu” i „Kuriera” zostali przekazani do Centralnej Agencji Fotograficznej do Warszawy. Powstał w Lublinie oddział Agencji i wtedy poprzez Agencję dostarczałem [zdjęcia także] do „Sztandaru Ludu”. W „Kamenie” to były tylko i wyłącznie zlecone prace, to znaczy jak trzeba było. Był taki poeta [Józef Nikodem] Kłosowski, znany w Lublinie, on dużo pisał do „Kameny”. I...
CZYTAJ DALEJ